Theo Thông tư 07 vừa được Bộ Xây dựng ban hành, công trình đa năng (hoặc công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau. Ví dụ, một công trình được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng.

condotel-vietnamnet

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 07/2019 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số qui định Thông tư số 03/2016 qui định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lí hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, Thông tư 07 bổ sung Điều 1a (Giải thích thuật ngữ vào Điều 1. Cụ thể, nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bao gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền lề và nhà ở độc lập.

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Ngoài ra, Thông tư này cũng giải thích thuật ngữ công trình đa năng (hoặc công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau. Ví dụ, một công trình được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng.

Về chiều cao, chiều cao của nhà, công trình, kết cấu là chiều cao được tính từ cao độ mặt đất tới điểm cao nhất của nhà, công trình, kết cấu. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. Cách xác định được qui định tại Phụ lục 2 Thông tư 03/2016.

Theo Thông tư 07, số tầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (cả kể tầng kĩ thuật, tầng tum và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái).

Đối với công trình có tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mục đích lên mái và cứu nạn, có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kĩ thuật (Ví dụ: sàn kĩ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2.

Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.